Kolegium redakcyjneRedaguje kolegium w składzie: dr Bartosz Czepil (sekretarz redakcji); dr hab. Anna Pacześniak; dr hab. Rafał Riedel; dr hab. Krzysztof Zuba, prof. UO (redaktor naczelny)Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742