O czasopiśmie
Czasopismo "ETE Working Paper" jest wydawane w ramach projektu „Europejczycy wobec Europy” w Zakładzie Studiów Europejskich w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Na jego łamach publikowane będą:

- teoretyczne studia dotyczące kondycji państwa w procesie integracji europejskiej;

- profile państw europejskich z perspektywy ich relacji z Unią Europejską (i/lub w ramach UE);

- analizy porównawcze wybranych elementów relacji państwa z UE.

Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742