KontaktAdres redakcji: Instytut Politologii, ul. Katowicka 89; Opole 45-061; Z dopiskiem „ETE Working Paper”.

Kontakt: bczepil@uni.opole.pl; kzuba@uni.opole.pl.
Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742