Zalecenia edytorskiePrzypisy dolne wg schematu:

a) opracowania zwarte

S. Trzeciak, Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 125.

b) artykuły w monografiach

A. Szczerbiak, History Trumps Government Unpopularity: The June 2003 Polish EU Accesion Referendum, w: EU Enlargement and Referendums, red. A. Szczerbiak, P. Taggart, Routledge, London 2005, s. 117-118.

c) artykuły w czasopismach naukowych

H. P. Gaisbauer, Euro-Scepticism Revisited: Poland after EU Accession, „Perspectives on European Politics and Society”, 2007, t. 8, nr 1, s.  57.

d) artykuły prasowe

A. Janowski, Ludowy szantaż, „Gazeta Wyborcza”, 14.03.2003.

e) strony internetowe

Statut Ligi Polskich Rodzin, www.lpr.pl/statut/ (dostęp: 28.07.2014)

Bibliografia

Alfabetycznie zaczynając od nazwisk autorów (wszystko pozostałe jak w przypisach).
Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742