Struktura projektuProjekt składał się będzie z trzech zasadniczych części:

1. Przekrojowych i teoretycznych opracowań poświęconych relacjom „państwa narodowego” z Unią Europejską, czy, w szerszym wymiarze, kondycji i ewolucji państwa w procesie integracji europejskiej.

2. Profili państw w ich relacjach z Unią Europejską

3. Porównawczych analiz poświęconych poszczególnym aspektom relacji państwo – UE (np. doktryna integracyjna państw europejskich; uwarunkowania stosunku państw do wybranych polityk UE; referenda „europejskie w państwach, itp.)  Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742