Formuła czasopismaCzasopismo naukowe „ETE Working Paper” jest czasopismem internetowym wydawanym   w wolnym dostępie.

Poszczególne numery „ETE Working Paper” wydawane są jako odrębne studia, stąd też na każdy numer składa się jeden lub kilka artykułów. 

Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742